inf spoldz

inf spoldz

Witamy na stronie S.M. "Czyżyny"

Biuro Obsługi Nieruchomości

Biuro Obsługi Nieruchomości

tel. 12-648-22-98
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokoje nr 9, 25, 26 i 27

PRACOWNICY BIURA

KONTAKT

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

  mgr Iwona Ziomek

  Kierownik Biura Obsługi Nieruchomości

tel. 12-648-22-98;

572-866-580.

 
 Kierownik Biura Obsługi Nieruchomości

  inż. Bogusław Ślęzak
  Insp. d/s budowlanych o specjalności       instalacyjnej

tel. 12-648-22-98
lub centrala wew. 9;

501-030-464.

Sprawy związane z centralą ciepłą wodą użytkową, sprawy związane z dostawą mediów (centrale ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, wodno-kanalizacyjne).  

  Grażyna Wołowczyk 

  Insp. d/s Eksploatacji i Konserwacji

tel. 12-648-22-98
lub centrala wew. 5;

512-562-871.

Zgłaszanie usterek, sprawy związane
z segregacją odpadów, domofonami, wydawanie identyfikatorów parkingowych.

  Halina Węglowska

  Insp. d/s Eksploatacji i Konserwacji

tel. 12-647-10-39
lub centrala wew. 7;

507-067-505.

os. Dywizjonu 303 bud. nr 1-12a, Pawilon 1.

Wspólnoty Mieszkaniowe: os. Dywizjonu 303 4C, 66A; os. 2 Pułku Lotniczego 48; ul. Bulwarowa 31.

Potwierdzenie zgłoszenia szkód do zakładów ubezpieczeniowych, najem schowków, usterki instalacji AZART.

  Maria Gałek

  Insp. d/s Eksploatacji i Konserwacji

tel. 12-648-22-98
lub centrala wew. 7;

509-073-143.

os. Dywizjonu 303 bud. nr 14-30 oraz bud. nr 44

Sprawy związane z segregacją odpadów, wydawanie identyfikatorów parkingowych.

  mgr Szymon Sipiora 

  Referent d/s Eksploatacji i Konserwacji

tel. 12-648-22-98
lub centrala wew. 7;

509-073-144.

os. Dywizjonu 303 bud. 36-64

Sprawy związane z segregacją odpadów, wydawanie identyfikatorów parkingowych.

  Wioletta Jesionka

  Insp. d/s Eksploatacji i Konserwacji

tel. 12-648-22-98
lub centrala wew. 7;

509-073-145.

os. 2 Pułku Lotniczego bud. 1d-26, Pawilon 1.

Sprawy związane z segregacją odpadów, wydawanie identyfikatorów parkingowych.

  mgr. Dagmara Dyba

  Referent d/s Eksploatacji i Konserwacji

tel. 12-648-22-98
lub centrala wew. 7;
Sprawy związane z utrzymaniem porządku na osiedlach, zamawianie kluczy systemowych.

  Barbara Wójciga

  Insp. d/s Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych

tel. 12-647-10-39
lub centrala wew. 0;

509-975-892.

Wspólnoty Mieszkaniowe: ul. Okulickiego 53, 57;
os. Złotej Jesieni 2C; os. Na Lotnisku 1; ul. Glogera
65-67.

  mgr Wojciech Marcisz

  Insp. d/s Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych

tel. 12-647-10-39
lub centrala wew. 0;

512-293-399.

Wspólnoty Mieszkaniowe: ul. Przewóz 40A, 40B, 40C, 40D; ul. Jana Pawła II 150; os. Dywizjonu 303 64A, 64B, 56C; ul. Okulickiego 53, ul. Różana 38.

  mgr Halina Pęcak

  Referent ds. Eksploatacji i Konserwacji

tel. 12-647-10-39
lub centrala wew. 0

Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych.

Wspólnota Mieszkaniowa: os. Dywizjonu 303 56C.

 


Dział prowadzi sprawy związane z:

 • bieżącą obsługą i konserwacją zasobów mieszkaniowych - podstawowe informacje do swojej działalności czerpie z codziennych przeglądów osiedli, informacji mieszkańców oraz gospodarzy budynków;
 • segregacją śmieci, przyjmowaniem zgłoszeń o usterkach;
 • potwierdzaniem zgłoszenia szkód do zakładów ubezpieczeniowych, najmem schowków, przyjmowaniem zgłoszeń o awarii instalacji AZART.

Zakres obowiązków Inspektorów ds. Eksploatacji i Konserwacji

 • nadzór nad ajentami - firmami sprzątającymi, nadzór nad firmami wykonującymi konserwacje bieżące,
 • nadzór nad firmą wywożącą nieczystości,
 • kontrola usuwania zgłoszonych usterek i awarii,
 • nadzór nad wszelkimi pracami związanymi z bieżącą obsługą członków spółdzielni w zakresie konserwacji i drobnych napraw.

 Informacje

1. Wyciąg z Regulaminu porządku domowego i zasad z korzystania z lokali.

§ 1

16. Śmieci należy wyrzucać, wyłącznie w workach foliowych, do zsypów lub do pojemników umieszczonych w komorze zsypowej albo altanie śmietnikowej przynależnej do nieruchomości, w której znajduje się lokal. Przedmioty wielkogabarytowe należy umieszczać w komorze zsypowej lub w altanie śmietnikowej w sposób nie powodujący utrudnienia w komunikacji i dostępie do kontenera, w terminach wyznaczonych przez spółdzielnię.

17. Usuwanie gruzu po remoncie lokalu odbywa się na koszt członka spółdzielni lub właściciela lokalu w sposób uzgodniony z przedstawicielem spółdzielni.

2. Zasady korzystania z ogródków przyblokowych.

 • Ogródki przyblokowe są wyłączone z utrzymania i konserwacji terenów zielonych wykonywanej przez administracje Spółdzielni.
 • Sadzenie drzew wyłącznie ozdobnych, sięgających maksymalnie do poziomu 1 piętra w odległości nie mniejszej niż 4 m od ściany budynku.
 • Zanim posadzisz drzewo lub krzew uzgodnij z Biurem Obsługi Nieruchomości tel. 12-648-22-98, pok. 27 czy nie ma uzbrojenia podziemnego, które może ulec uszkodzeniu przez rozrastający się system korzeniowy. Nie będzie także wtedy konieczności niszczenia zieleni w przypadku wystąpienia awarii.

3. Sprawy porządkowe.

 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 • Palenie tytoniu w pomieszczeniach wspólnego użytku jest zabronione.
 • Gruz po remoncie wywożony jest na koszt dysponenta lokalu w sposób  uzgodniony z administracją Spółdzielni.
 • Psy wyprowadzamy na smyczy, z założonym kagańcem.
 • Skrzynki kwiatowe na balkonach muszą być umieszczone po wewnętrznej stronie balustrady na podstawkach zabezpieczających przed przelewaniem się wody.
 • Dokarmianie ptaków może odbywać się jedynie na terenach zielonych oddalonych od budynków.

4.  Tryb postępowania w przypadku powstania „szkody” z tytułu awarii lub innych zdarzeń losowych.

 1. Zdarzenie bezzwłocznie należy zgłosić do Biura Obsługi Nieruchomości, Pogotowia Awaryjnego KRAKOPOL lub w przypadku kradzieży na Policję.
 2. Właściciel lokalu w którym powstała szkoda lub inne zdarzenie losowe i posiada polisę ubezpieczeniową powinien zgłosić zniszczenie mienia do ubezpieczyciela tj. firmy ubezpieczeniowej  z którą zawarł polisę ubezpieczeniową.
 3. Właściciele lokali, którzy zawarli umowę ubezpieczeniową z Firmą Ubezpieczeniową UNIQA tzw. „ubezpieczenie przy czynszu” i opłacają składkę ubezpieczeniową w opłatach miesięcznych za lokal, powinni zgłosić powstanie zdarzenia losowego np. zniszczenie mienia - telefonicznie (dzwoniąc z tel. stacjonarnego 801 597 597 lub dzwoniąc z tel. komórkowego 42 66 66 500). Są to telefony na infolinię Firmy Ubezpieczeniowej UNIQA. Osoba odbierająca zgłoszenie będzie prosiła o podanie informacji na temat szkody. Na końcu rozmowy poda numer pod jakim szkoda została zarejestrowana. Ten numer należy zapisać, może być potrzebny w dalszym postępowaniu likwidacyjnym.
 4. Właściciele, którzy nie posiadają polisy ubezpieczeniowej swojego lokalu a w ich lokalu powstała szkoda powinni zwrócić się do „sprawcy szkody” odpowiedzialnego za powstałe zdarzenie.

Dodatkowe informacje w sprawie „likwidacji szkody” można uzyskać w SM „Czyżyny” pod numerem telefonu 12 647 10 39.

Logowanie

Oferta zarządzania / administrowania nieruchomościami

1

Gościmy

1456811
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Od początku
1927
1099
5275
9286
14561
40227
1456811
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie ochrony danych osobowych. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie ciasteczek we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłączenie ciasteczek w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.