inf spoldz

inf spoldz

Witamy na stronie S.M. "Czyżyny"

Dział Techniczno - Inwestycyjny

 

tel. 12-647-08-67
centrala: 12 647-15-00 wew. 8
tel. 12-647-10-11, 12-642-88-34

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokoje nr 8, 15, 24

PRACOWNICY

KONTAKT

 mgr inż. Andrzej Sobków

 Członek Zarządu
 Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego

tel. 12-647-08-67;

519-746-107.

 mgr inż. Ewa Pawlina

 Starszy Inspektor ds. Budowlanych 

tel. 12-647-08-67;

507-067-015.

 mgr inż. Marcin Jędrosz

 Inspektor d/s Budowlanych

tel. 12-647-08-67;

504-475-406.

 mgr inż. Mariusz Strzelec

 Z-ca Kierownika Działu Techniczno-Inwestycyjnego ds. Inwestycji

tel. 12-647-10-11;

504-068-814.

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 mgr inż. Halina Jaroszewska

 Specjalista d/s Inwestycyjnych i Terenowo - Prawnych

tel. 12-647-10-11;

503-037-097.


Sprawy prowadzone przez Dział Techniczno - Inwestycyjny:

 1. Bieżący nadzór nad prawidłowym przebiegiem i jakością wykonywania prac remontowo-modernizacyjnych na obiektach mieszkalnych i użytkowych, w tym m.in.:
  • remonty kapitalne i awaryjne dachów
  • fotowoltaika
  • remonty kapitalne dróg
  • remonty kapitalne chodników
  • remonty i budowa nowych miejsc parkingowych
  • prace malarskie klatek schodowych i pomieszczeń użytku wspólnego
  • remonty oraz ocieplanie budynków i loggii balkonowych
  • usuwanie alg z elewacji budynków
  • wymiana okien w klatkach schodowych, okien piwnicznych, okien w maszynowniach, itp.
  • remonty oraz wymiana posadzek (terakota, wykładzina) i wylewek w klatkach schodowych i innych pomieszczeniach użytku wspólnego
  • adaptacja lokali
  • izolacja ścian fundamentowych, likwidacja przecieków wody opadowej do piwnic
  • prace alpinistyczne na wysokości (m.in. awaryjne naprawy balkonów, obróbek blacharskich, uzupełnianie kratek wentylacyjnych na ścianach stropodachów, naprawa uszkodzeń i uszczelnianie pęknięć na warstwach i elewacyjnych)
 2.  Bieżący nadzór nad postępowaniami przetargowymi (m.in. przygotowanie przetargów w zakresie specyfikacji przetargowych i projektów umów, koordynacja prac Komisji Przetargowych, udział w pracach Komisji przetargowych).
 3. Załatwianie spraw związanych z awariami dachów, elewacji budynków, loggii balkonowych (m.in. przecieki), czyli ogólnie awariami spowodowanymi opadami atmosferycznymi (uwaga: nie prowadzimy spraw spowodowanymi awariami wewnętrznych instalacji wody i kanalizacji - te sprawy prowadzone są przez Biuro Obsługi Nieruchomości, tel. 12 - 648 - 22 - 98).
 4. Sporządzanie opinii w zakresie możliwości adaptacji lokali użytkowych na lokale mieszkalne i odwrotnie.
 5. Organizacja, wspólnie z Biurem Obsługi Nieruchomości, przeglądów rocznych i 5-letnich w budynkach.
 6. Wydawanie zgód oraz określanie warunków technicznych realizacji prac remontowych i modernizacyjnych planowanych do wykonania przez dysponentów lokali, m.in. związanych z wymianą wewnętrznych instalacji mieszkaniowych, układaniem terakoty, parkietu i paneli na podłogach, fliz na ścianach, wymianą drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wymianą okien, wymianą grzejników, zabudową balkonów, zabudową korytarzy i innych pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynku, zmianą usytuowania lub wyburzaniem ścianek działowych, zabudową krat oraz rolet na oknach.
 7. Nadzór nad realizacją wewnętrznych sieci internetowych w budynku.
 8. Prowadzenie ksiąg obiektów budynków.
 9. Opracowywanie planów remontowo-modernizacyjnych rocznych i wieloletnich.
 10. Dokonywanie analiz i uzgodnień technicznych w zakresie ponadnormatywnych remontów i modernizacji lokali użytkowych oraz wydawanie opinii technicznych w tym zakresie.
 11. Współpraca w sprawach budowlanych, technicznych itp. z administratorami obsługującymi Wspólnoty Mieszkaniowe.
 12. Inne prace zlecane na bieżąco przez Zarząd Spółdzielni w zakresie różnych analiz i możliwości technicznych realizacji przyszłych remontów.

Uwaga!
Pomimo obowiązku uzyskania przez dysponentów lokali, zgód na wykonanie głównych remontów w lokalach mieszkalnych i użytkowych (bez względu na charakter własności lokalu), czyi tzw. ponadnormatywnego wyposażenia, zachęcamy wszystkich dysponentów lokali planujących remonty, do wcześniejszej konsultacji z pracownikami Działu Technicznego. Umożliwi to Państwu uzyskanie wstępnych informacji, które prace są dozwolone i możliwe do wykonania oraz jakie uzgodnienia należy dokonać ze Spółdzielnią lub instytucjami zewnętrznymi. To z kolei pozwoli Państwu na przygotowanie właściwego wniosku o wydanie przez spółdzielnię warunków technicznych na realizację prac remontowych, ułatwi przygotowanie się do remontu (organizacja prac remontowych, zakup właściwych materiałów, stolarki drzwiowej i okiennej itp.).

Warunki dostępu do nieruchomości, w tym budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czyżyny”, obowiązujące dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych opracowane zgodnie z wymogami określonych w art. 30 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

 • Sprawy terenowo prawne:
  • wydaje dokumenty potrzebne do pozwolenia na budowę,
  • dostarcza dokumenty potrzebne do pozwolenia na budowę, tj. zaświadczenia o księgach wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów a także wyrysy z mapy ewidencyjnej i mapy sytuacyjno – wysokościowej,
  • występuje do Gminy Kraków w sprawach związanych z przekształceniem (w formie zakupu) użytkowania wieczystego działek w prawo własności,
  • udziela informacji o wykupie gruntu od Gminy Kraków,
  • udziela informacji o granicach działek - nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu S.M. "Czyżyny",
  • wydaje opinie w sprawach dzierżawy terenów będących w wieczystym użytkowaniu SM "Czyżyny".
 • Nowe inwestycje:
  • rejestruje podania osób chętnych do finansowania lokali mieszkalnych i garaży w przyszłych inwestycjach realizowanych przez S.M."Czyżyny",
  • przygotowuje procedurę przetargową na wybór autora projektu budowlanego oraz wykonawcy inwestycji
  • koordynuje i sprawuje nadzór na przebiegiem całej inwestycji, w tym:
   • nad przygotowaniem projektu budowlanego
   • nad prowadzoną budową
  • podpisuje umowy o dostawę poszczególnych mediów do wykonywanych budynków
  • opracowuje pomiary powykonawcze lokali,
  • przygotowuje wnioski do UMK w celu wydania zaświadczeń o samodzielności lokali
  • przekazuje mieszkania nabywcom
  • zawiera umowy (rezerwacyjne, wstępne i końcowe) o zakup lokali w prowadzonej inwestycji
  • prowadzi bieżące sprawy nabywców lokali w procesie inwestycyjnym stosownie do zapisów zawartych umów (zmiany aranżacyjne, itp.)
  • przygotowuje stosowne dokumenty o oświadczenia dla nabywców lokali do banków w celu uzyskania kredytu hipotecznego.

Logowanie

Oferta zarządzania / administrowania nieruchomościami

1

Gościmy

2450326
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Od początku
898
1131
2029
16350
31996
47642
2450326
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie ochrony danych osobowych. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie ciasteczek we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłączenie ciasteczek w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.